Український інститут розвитку фондового ринку

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ - НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НКЦПФР
вітає на сайті дистанційного навчання та складання кваліфікаційних іспитів фахівців з питань ринків капіталу та головних бухгалтерів професійних учасників!